فیروزه کویرپنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

خسارات هزار میلیارد تومانی کرونا به بخش گردشگری استان کرمان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

معین افضلی رپرست معاونت گردشگری استان کرمان:
به صورت تقریبی هزار میلیارد تومان به بخش گرشگری استان ناشی از شیوع بیماری کرونا خسارت وارد شده است
فرصت های خدمات گردشگری اگر از دست برود، قابل بازگشت نیست.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر