فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

همراهی دانشگاه ولیعصر «عج» در برپایی دومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی/ دانشگاهها باید هم از لحاظ علمی و هم فرهنگی پویا شوند - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

رئیس دانشگاه ولیعصر«عج» با اشاره به همکاری این مرکز در برگزاری دومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی، بر لزوم پویایی دانشگاهها از لحاظ علمی و فرهنگی تأکید کرد.
دکتر رنجبر عسکری در حاشیه جشنواره تئاتر خیابانی سردار آسمانی در گفتگویی با اشاره به اهمیت فعالیت ها و اقدامات مراکز علمی، دانشگاهها را مجموعه ای از نیروهای علمی عنوان کرد که باید در بطن جامعه باشند و افزود: دانشگاهها باید هم از لحاظ علمی و هم فرهنگی پویا شوند.
وی با اشاره به ایجاد مرکز نوآوری دانشگاه ولیعصر«عج» با همکاری مس برای حمایت از صاحبان ایده و خلاقیت، از همکاری دانشگاه در کسب عنوان شهر خلاق کتاب در کشور خبر داد و گفت: هدف ما این است که دانشگاه ولی عصر «عج» به سمتی برود که در هر جایی اثری از آن هویدا باشد.
رئیس دانشگاه ولیعصر«عج» ادامه داد: مردم رفسنجان با فعالیتهای گسترده در حوزه اقتصادی و تقدیم شهدای گرانقدر شایسته بهترین ها هستند؛ لذا از هر گونه فعالیتی که رضایت مردم را بدنبال داشته باشد حمایت می کنیم.
دکتر رنجبر عسکری با اشاره به اینکه زبان هنر به عنوان راهی برای انتقال احساسات و اطلاعات به شمار می رود، تصریح کرد: ارسال پیام از روش های سمعی و بصری امکان دریافت پیام را راحت تر می کند.
رئیس دانشگاه ولیعصر«عج» رفسنجان در ادامه با اشاره به همکاری این مرکز در برگزاری دومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی در رفسنجان، گفت: این رویداد که با همکاری مجموعه فرمانداری ارشاد، مس، شهرداری و دانشگاه برگزار شده است، بسیار ارزشمند بوده و دانشگاه ولیعصر«عج» نیز ضمن همراهی با این رویداد برای همکاری در برپایی سایر رویدادهای فرهنگی و هنری در آینده آمادگی خود را اعلام میدارد.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر