فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

مخالفت وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دکتر نمکی: در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم. نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خرداد بیفتیم.
اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر