فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

زمان ثبت‌نام داوطلبان ۴ انتخابات ۱۴۰۰ اعلام شد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

انتخابات سراسری: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ٢١ اردیبهشت ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه ٢۵ اردیبهشت ١۴٠٠ ادامه می‌یابد.
ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۹۹ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ٢۶ اسفند ۱۳۹۹ ادامه می‌یابد.
ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۶ فروردین ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه؛ ۲۲ فروردین ١۴٠٠ ادامه می‌یابد.
انتخابات میان‌دوره‌ا: ثبت‌نام داوطلبان میان‌دوره‌ای مجلس از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ٨ فروردین ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه ١۴ فروردین ١۴٠٠ ادامه می‌یابد.
ثبت‌نام داوطلبان میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۸ صبح روز جمعه ١٣ فروردین ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ١٩ فروردین ١۴٠٠ ادامه می‌یابد

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر