فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

نمکی: سه ماه دیگر، یکی از بزرگ‌ترین واکسن‌سازهای دنیا می‌شویم - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

وزیر بهداشت:یکی از موثرترین واکسن های کرونای دنیا را در پاستور خواهیم ساخت.
امیدواریم تا حداکثر اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۰ واکسن پاستور را به بازار بیاوریم.
برای اعتماد مردم گفتم اولین واکسن را جگر گوشه‌ام بزند.
۳۰۰ هزار دوز دیگر از واکسن روسی و همچنین واکسن چینی در راه است.
تا ۳ ماه دیگر یکی از بزرگ‌ترین واکسن سازهای دنیا می‌شویم و به همه جا صادر می‌کنیم، چه من باشم و چه من نباشم این ریل گذاری صورت گرفته است‌.
کوچک‌ترین عارضه‌ای ببینیم، اجازه تزریق نخواهیم داد.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر