فیروزه کویرپنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

درطرح صیانت از فضای مجازی که بحث جنجالی وپرسروصداومبتنی برعدم واقعیت است هیچ یک ازاعتراض هامبتنی برواقعیت نیست. - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

 

? *طرح جوانی جمعیت وحمایت ازخانواده درحال اعلام نظرشورای نگهبان است.*

?حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان وانار درنشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد:

?منابع مالی طرح حمایت از خانواده تامین شده است وازطریق شورای نگهبان اعلام می شود وبعدبه مرحله اجرادرمی آید.

?وی افزود:درطرح صیانت از فضای مجازی که بحث جنجالی وپرسروصداومبتنی برعدم واقعیت است هیچ یک ازاعتراض هامبتنی برواقعیت نیست.

?ایشان بیان داشتند:هیچ کسب وکاری دراین طرح تعطیل نمی شود وخودازحامیان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هستم وبااین طرح پلتفرم هادرداخل کشورنمایندگی خواهند داشت.

?وی در ادامه گفت: باوجودتنش آبی موجودکه در رفسنجان شاهدیم مخالف رسیدن آب خلیج فارس به استان کرمان نیستیم وقولش را گرفته ایم که آب رفسنجان وانار تامین شود.

?جلالی عنوان کرد: تخصیص یافتن۴ میلیاردتومان برای کمربندی شرقی رفسنجان ونیز میزان ۸ میلیارداعتبارجهت بهسازی جاده ی داوران که این پروژه هاهمین امسال به مرحله اجرادرمی آیند.

?نماینده مردم: بااعتبار۱۰ میلیون یورونیروگاه ۵۰۰ مگاواتی جهت احداث مجوز گرفته است.

?افزود: در بحث اتصال ریلی رفسنجان تاکنون ۲۰۰ میلیون جهت مطالعات این طرح هزینه گردیده که یک سوم اعتبار این طرح از سوی دولت تامین شده است ودوسوم بقیه این طرح ازطرف سرمایه گذار که تاکنون حل نگردیده است.

 

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر