فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

فرمانده نیروی انتظامی رفسنجان پلیس مادرکنارمردم است ،نه درمقابل مردم - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش فیروزه کویر :سرهنگ نجفی فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت

باکمک شمارسانه ها و خبرنگاران درحوزه امنیتی می توانیم این مسئولیت خطیررابه سرمقصداصلی برسانیم.

رسالت اصلی یک خبرنگارتهیه خبروانتقال به مخاطب است که الحمدالله درسطح شهرستان رفسنجان دیدیم وموضوعاتی که انتقال دادیم به دست مخاطب رسید.

این موفقیتی که هست به واسطه همراهی وتعاونی است که بین نیروی انتظامی واصحاب رسانه است.

یکی ازدغدغه های خبرنگاران بحث امنیت شغلی خبرنگاران است که که بایدهم وغمش تهیه خبرباشد ودغدغه ای جزاین نداشته باشد

مجموعه امنیت وسلامت دوامرتاثیرگذاردرجامعه هستندوزمانی که آنهاراازدست می دهیم آن موقع می فهمیم که این موضوعات چقدرمهم است.

به واسطه خون شهداء وجانفشانی های عزیزان شاهدامنیت خوب ونسبی درجامعه هستیم

کشورمان راباکشورهای اطرافمان مقایسه کنیدبافرماندهی کل قوا چنین امنیتی داریم وخداوندراشاکروسپاسگذاریم.

به فرموده حضرت آقانیروی انتظامی یکی ازنیروهای اصلی واساسی جمهوری اسلامیست.

اولین خواسته ما رعایت حقوق شهروندی واین سرمایه اجتماعی است که مردم به نیروی انتظامی اعتمادمی کنند .
طبق نظرسنجی هانیروی انتظامی جزونیروهای پیشرودوم یاسوم است.

هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی درجامعه حضورنداردومردم می تواننددرموردنیروی انتظامی قضاوت کنند.

امروزپلیس پاسخگوست وهرگونه انتقادی درپیشبرداهداف به ماکمک می کندوماپیگیری می کنیم.
موضوع وپیشنهادمامطالبه گری است که یکی ازرسالتهای جریان روشنگری وآگاهی سازی وشفافیت است که دنبال می کند.درمورد مثلا طلافروشی های خارج ازشهربایدازوسایل حفاظتی ودوربین های مداربسته وپایش تصویری بایددنبال شود وفرهنگ سازی شودوکمک کنیم امنیت شهرمان تامین شود.

تفاوت پلیس ماباپلیس های کشورهای دیگر این است که پلیس مادرکنارمردم است ونه درمقابل مردم .درخصوص تماسهای گرفته شده با۱۱۰نسبت به سال گذشته ۱۰تا۱۲درصدافزایش داشتیم که ناشی ازاعتمادمردم است.
یکی ازافتخارات ما درنیروی انتظامی عنوان مجاهدان فی سبیل الله است که برگ زرینی است برای این نهاد.

درحوزه مسائل ترافیکی نیزباید اطلاع رسانی وفرهنگ سازی شودکه شاهدکاهش تصادفات وتلفات باشیم هم درحوزه برون شهری وهم درون شهری .اقتداریعنی وحدت وپل ارتباطی بیشتربین نیروی انتظامی ومردم.
آمادگی جمع آوری معتادین ومتجاهرین رادرکمتراز۲۴ساعت داریم.

ازاولویت های مهم مابرخورد بااراذل واوباش است بامخلین امنیت واسایش چه درحوزه حقیقی ومجازی بااقتدار برخورد می کنیم.

سرهنگ نجفی :در بحث موتورهای سنگین بیان کرد موتورهای سنگین بیش از ۲۵۰ سی سی غیرقانونی هستند و تردد آن ها در خیابان ها ممنوع است؛ باید مکانی استاندارد تهیه شود تا جوانان برای تخلیه هیجانات خود را در فضای مناسب و مطمئن از این موتورها استفاده کنند تا از خطرات .آسیب ها و تصادفات منجر به فوت و مصدومیت ها جلوگیری شود.

 

 

 

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر