فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

هر رفسنجانی یک سفیر گردشگری - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دوشنبه های رفسنجان گردی شهرداری رفسنجان

دوشنبه ها ساعت ۴ عصر
حرکت از خیابان تختی، شهرداری مرکزی

ثبت نام
? ۰۹۳۶۳۷۸۷۶۳۸

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر