فیروزه کویرپنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مــراسم تودیـــع ومعارفه مسئول سابق نمایندگے ورزش و امـــور جــوانان بخـــش فــردوس برگــزارشـــد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

فیروزه کویر/مــراسم تودیـــع آقــای دڪــترعظیمے مسئول سابق نمایندگے ورزش و امـــور جــوانان بخـــش فــردوس و مــعارفہ آقای داوود حــاج محمدحسینی برگــزارشـــد

طـــے مــراسمے باحــضور مسئــولین شــهرستان رفسنــجان ،شــهرصفــائیہ وبخــش فـــردوس و دهـیــاران وشــوراهای روستــاهای بخــش فــردوس مــراسم تودیــع ومــعارفہ در ســالن ڪنــفرانس شهیدان ڪدخدایی برگزار گردید

وطے حـڪمی از ســوی جناب آقــای رویگرد مــشاور مدیرڪل وریاست اداره ورزش وجــوانان شــهرستان رفسنجان، *«جنــاب آقای داوود حاج محمدحسینے»* به سمـت مسئول نمایندگے ورزش و امور جوانان بخش فردوس منــصوب گردید

واز زحمــات آقــای *«دڪتر مهدی عظیمے»* مســئول سابق اداره ورزش و جوانان بخش فردوس تقــدیر و تشڪر بعـــمل آمد

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر