فیروزه کویرچهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری رفسنجان مربوط به خرید ۵ هزار کامیون خاک نباتی - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید ۵۰۰۰ کامیون خاک نباتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت درتجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.

لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر