فیروزه کویردوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

آگهي تجدید مزایده عمومی فروش 30قطعه زمین از املاک شهرداری - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ و ۸۸۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۳۰ قطعه زمین از املاک شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۷ /۱۴۰۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.

( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر