فیروزه کویرپنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

امضای تفاهم نامه همکاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با دانشگاه آزاد کرمان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، تفاهم نامه همکاری در زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری امضا کردند.

به گزارش فیروزه کویر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان؛ به منظور تقویت و توسعه همکاری فی ما بین با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره ای، آموزشی، سرمایه گذاری در صنایع مختلف و دانش بنیان در موضوعات مرتبط با نیازهای منطقه ویژه به منظور دستیابی به دانش مربوطه و فناوری های مورد نیاز منطقه ویژه، تفاهم نامه ای میان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و دانشگاه آزاد کرمان امضا شد.

?طبق این تفاهم منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان متعهد شد تا در رابطه با پروژه های تحقیقاتی مرتبط و مورد نیاز خود با محفوظ داشتن مقررات خود، این دانشگاه را در الویت نسبی قرار دهد.

?در زمینه تولید خودروهای الکتریکی و سایر الویت های منطقه ویژه و دانشگاه، طرفین تفاهم نمودند تمامی ظرفیت های دانشگاه از جمله ظرفیت علمی و سرمایه گذاری و همچنین منطقه ویژه محلی با کلیه امکانات آب، برق و گاز را برای اجرای تحقیقات و پژوهش ساخت نمونه اولیه و آزمایشگاهی و در نهایت تولید انبوه در اختیار دانشگاه و شرکت های وابسته قرار دهد.

*?️روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان*

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر