فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

(آگهی تجدید مناقصه عمومی) - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به اجرای عملیات نورپردازی فاز اول درختان بلوار طالقانی حدفاصل زیرگذر شهید حاج قاسم سلیمانی تا آبنمای پسته ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی مورخ اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران وشرکت های واجد صلاحیت که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید تا تاریخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۱ نسبت به دریافت اسناد واطلاع ازشرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه وپیشنهادات خود را تا تاریخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۱ از طریق سامانه مذکور تسلیم نمایند .ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانتنامه بانکی را ۲روز قبل از بازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.(لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یاقبول تمام یاهریک ازپیشنهادات مختار است).
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه دراسناد مزایده درج شده است.
اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر