فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جـلسه جـهاد تبیین، زمینـه سـاز مشارکت در انتخـابات برگـزارشـد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

با حضور دکتر هادوے نژاداستاد برجسته دانشـگاه، مهندس حسینی بخشدار، روحانـیون، مسئولین ادارات ،نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی بخش وشهرصفائیه، دهیـاران، مدیران مدارس و فرمانده هان پایگاههای مقاومت بسیج جلسه جهاد تبیین به منـظور مشـارکت پرشور آحاد جامعه در انتـخابات پـرشور مجـلس شورای اسـلامی و مـجلس خبـرگان رهبـری درسالن کنفرانس شهیدان کدخدایی بخشداری فردوس برگزارشد.

🔹در این جلسه دکتر هادوی نژاد گفت: حضـور مردم در صحنه انتخابات در حقیقت مشارکت در بحث سرنوشت و آینده کشور است و همگان باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند

🔹مردم باحضور درانتخابات وانتخاب اصلح ترین افراد ازنظام حمایت کنند وقدردان زحمات نیروهای امنیتی ونظامی باشند که برای تأمین امنیت ایران عزیز زحمت می کشند

🔹دکترهادوی افزود:ما رتبه ۲۱اقتصادی رادراقتصادجهان که۱۹۶کشورعضوهستند راداریم،شرکت های دانش بنیان بارشدخوبی که دارند زمینه سازشکوفایی اقتصادی هستندمادربحث نفت باذخیره سازی وکاهش وابستگی به درامدهای نفتی راداریم که این شرکت های دانش بنیان برای ما در آمدزا ومالیاتی که دارندخیلی رهگشا بوده است

🔹درپایان هادوی نژاد تاکید ویژه بر همه مردم شهید پرور و ولایتی بخش فردوس و شهرستان که همان طور در همه عرصه ها حضور پررنگ و باشکوهی دارید در انتخابات هم حضور پررنگ و با شکوهی داشته باشید که انتخابات پرشور باعث بیمه شدن کشور میشود .

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

یازده + 5 =