فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی میدان شهید عباس زاده - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی میدان شهید عباس زاده / ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با طرح بازپیرایی میادین

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی میدان شهید عباس زاده خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری رفسنجان، مهندس سید علی پورباقری با بیان اینکه هدف از بازپیرایی میادین شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است،افزود: میادین فضایی برای عبور و مرور، گلوگاه های ارتباطی، مکث و مانایی شهروندان به حساب می آیند.

وی با اشاره به آغاز عملیات بازپیرایی میدان شهید عباس زاده گفت: این میدان به مساحتی بالغ بر ۲۸۰۰ مترمربع ساماندهی و بازپیرایی می شود.

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان با تاکید بر اصلاحات هندسی میدان،عنوان کرد: سعی شده در این اصلاحات تسهیل عبور و مرور، رفع مشکلات ترافیکی و امنیت شهروندان در نظر گرفته شود.

ه / ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با طرح بازپیرایی میادین

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی میدان شهید عباس زاده خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر : مهندس سید علی پورباقری با بیان اینکه هدف از بازپیرایی میادین شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است،افزود: میادین فضایی برای عبور و مرور، گلوگاه های ارتباطی، مکث و مانایی شهروندان به حساب می آیند.

وی با اشاره به آغاز عملیات بازپیرایی میدان شهید عباس زاده گفت: این میدان به مساحتی بالغ بر ۲۸۰۰ مترمربع ساماندهی و بازپیرایی می شود.

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان با تاکید بر اصلاحات هندسی میدان،عنوان کرد: سعی شده در این اصلاحات تسهیل عبور و مرور، رفع مشکلات ترافیکی و امنیت شهروندان در نظر گرفته شود.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

4 × 1 =