فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بایگانی‌های نگارخانه - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

یکی از شاخص های مهم در ارزش گذاری قابلیت های مراکز پیش دبستانی، وجود افراد متخصص و متعهد در کار با کودکان است و از طریق انتخاب و ارائه برنامه های آموزشی مناسب باید منجر به پرورش شخصیت و رفتار کودکان گردد