فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

قطع درختان پسته با پیامدهای خاصی همراه خواهد بود - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

ایمان شهسواری دادستان رفسنجان در خصوص موضوع قطع درختان پسته و پیامدهای ناشی از آن، بیان کرد: ضرر به حقوق مردم و کشاورزها، ضربه به بنیان های اقتصادی و ارزآور کشور و ایجاد ناامنی شغلی در این حوزه و حوزه های مشابه که پایه مردمی دارد و ایجاد نارضایتی مردمی از نتایج تخریب باغات پسته می باشد.
به گزارش فیروزه کویر دادستان رفسنجان هشدار داد: طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس محصول دیگری را بچرخاند، یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود».
این مقام قضایی افزود: هرگونه حمل چوب باید با هماهنگی پلیس و دهیاری یا بخشداری مربوط باشد در غیر این صورت خودرو، توقیف می شود.

Likes0Dislikes1
نظرات و ارسال نظر