فیروزه کویردوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

بزرگترین مزرعه آرتمیای کشوردرمنطقه نوق رفسنجان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مدیر شیلات و آبزیان استان کرمان اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ تولید آرتمیا در دریاچه نیمه طبیعی در منطقه نوق رفسنجان آغاز شده است.
علی ابوالقاسمی افزود: مساحت این دریاچه ۴۱ هکتار است که در مجموعه پرورش آرتمیای نوق رفسنجان واحد فرآوری هم احداث شده و مجری آن یک طرح توسعه ۱۰۰ هکتاری را نیز برای آن پیش بینی کرده است.
وی بیان کرد: سالیانه ۲ تن سیست آرتمیا و ۳۰ تا ۴۰ تن انواع فرآورده ها برای خوراک آبزیان در در مجموعه پرورش آرتمیای نوق رفسنجان تولید می شود.
به گفته ابوالقاسمی مزرعه آرتمیا منطقه نوق رفسنجان بزرگترین مزرعه آرتمیا کشور به شمار می رود.

Likes1Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

یک × چهار =