فیروزه کویرپنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

رفع تصرف زمین های دولتی و کشاورزی - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مبارزه با غصب اراضی دولتی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در رفسنجان از ۷۲ هکتار از اراضی دولتی یا زراعی شهرستان رفسنجان رفع تصرف شد.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر