فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

خداحدافظی با دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی: چاپ و عرضه دفترچه بیمه جدید از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری‌های کشور متوقف شده و نسخه الکترونیک جایگزین می‎شود.
در صورت عدم امکان یا تمایل پزشکان به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک، آنان می‌توانند نسخه بیمه‎شدگان را در سرنسخه بنویسند و این سرنسخه اعتباری مشابه با صفحات دفترچه‌‎ کاغذی خواهد داشت.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر