فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

استعفای شورای اسلامی سه قریه شمس اباد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

استعفای شورای اسلامی سه قریه شمس اباد پس ازنتیجه نگرفتن از ساعت ها بحث و جدل در فرمانداری همچنین مهر دهیاریها نیز تحویل فرمانداری رفسنجان شدو مردم شمس آبادپیمان و عهد بسته اند که دیگر کسی برای شورای اسلامی سه قریه شمس آباد کاندید نخواهد شد که با توجه به نزدیکی انتخابات این اقدام چالش سیاسی بزرگی برای فرماندار و سایرمسئولین شهرستان خواهد بود. اعتراض مردم شمس آباد به دخالت وپافشاری نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی (آقای جلالی) در انتقال آب از حوزه شمس آباد به کیلومترها آنطرف تر برای روستای مهدی آباد نوق هست در حالی که شمس آباد برای تامین آب آشامیدنی دچار کم آبی هستندو به تائید کارشناسان انتقال آب باعث نابودی آب آشامیدنی و خسارت به اشتغال و کشاورزی شمس آباد خواهد شدو مطمئنا مردم پیگیر خواسته خود خواهند ماندبا توجه به نزدیکی به انتخابات آیا مسئولین به خواسته به حق مردم پاسخ مثبت می دهند یا منتظر عواقب سیاسی بعدی آن خواهند بود!
چرانماینده مردم رفسنجان بانماینده مردم سقریه شمس آباد تعامل نداردو حتی برخوردی به دور از شان با نمایندگان قانونی مردم داشته است ؟؟؟

جمعی از اهالی سقریه شمس آباد

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر