فیروزه کویرپنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

⭕️ *وظیفه و رسالت شمااهل رسانه حفظ امانت وصداقت وکسب مطالب انعکاس خوب آن است همانطور که اتفاق می افتدباهمان صداقت انعکاس داده شود* - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مهدی ابراهیمی معاونت پشتیبانی اداره آموزش و پرورش رفسنجان

⭕️ *وظیفه و رسالت شمااهل رسانه حفظ امانت وصداقت وکسب مطالب انعکاس خوب آن است همانطور که اتفاق می افتدباهمان صداقت انعکاس داده شود*

معاونت وپشتیباتی توسعه آموزش و پرورش رفسنجان در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگارعنوان کرد:

زیرمجموعه مدیریت آموزش و پرورش معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت است که بازیر مجموعه های کارشناسی واموردارایی،دبیرخانه،کارپردازی،امورنقلیه ،بایگانی،حسابداری اموراداری ،تعاون،اموال وتجهیزات بودجه واموررفاهی می باشد که هرکدام شرح وظایفی دارند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف پشتیبانی در مدیریت آموزش و پرورش پیگیری روند پروژه های عمرانی است چه دربعداموزشی وچه دربعد پرورشی وخدماتی.

ایشان افزودند:درچهار سال گذشته ۱۴تا۱۵طرح افتتاح شده یادردست اجراست ویا نزدیک به افتتاح است.

پروژه های که افتتاح شدند ۱۲پروژه هستند.

وی گفت:شرایط آموزش ماتحت الشعاع قرارگرفته است و سیستم آموزش راازحضوری به سمت غیرحضوری بردیم.که زیرساخت‌هایی رامی طلبید بارایزنی با خیرین ۳۳۰تبلت و گوشی همراه دراختیاردانش آموزان قرار گرفت رایزنی با شرکت مس دراین زمینه صورت گرفت که مارا یاری کردند.

ابراهیمی در ادامه گفت: اقلام بهداشتی برای مدارس تهیه گردید ازجمله سطهای درب دار ۱۰۰عددو۱۵۰۰دستگاه ضدعفونی کننده که ساخت خودرفسنجان است دراختیارمدارس قرارگرفت .بیش از۵۰هزارماسک تهیه شد ۳۰هزارلیترمایع ضدعفونی صورت و۲۵۰۰لیترمایغ ضدعفونی کننده دست برای مدارس تامین گردید
و درفضاهای آموزشی اقداماتی شامل حصارکشی ،نوسازی ،گرمایشی ومحوطه سازی صورت گرفته است درطرح مسکن ملی فرهنگیان ثبت نام صورت گرفت طرحی برای بازنشستگان داشتیم طرح بیمه طلایی را داشتیم .در قالب طرحی دیگر که همکاران نیازبه تجهیزات و لوازم خانگی داشتند با اقساط ۱۲ماهه اجراشد.

معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش در پایان گفت مدارس دولتی که در شهر و روستاها هم اکنون در حال استفاده نیستند
به صورت اجاره در اختیار افراد متقاضی قرار میگیرد…

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر