فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

بازدیدوزیر ورزش ازورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

حمید سجادی وزیر ورزش ظهر امروز از ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان  بازدید کرد.

به گزارش فیروزه کویر:دکتر سجادی وزیر ورزش وجوانان دربازدید ازمجتمع شهید زینلی سرچشمه :

⭕️ *بسیارفضای ارزشمندی بود وسرمایه ملی ارزشمندی خواهد شد*

وزیر ورزش و جوانان درجمع خبرنگاران شهرستان رفسنجان عنوان کرد: درخصوص ظرفیت ورزشگاه ومجموعه عظیم ورزشی چند منظوره که در مورد آن فکرشده است زیر ساخت فوق العاده ای برای فوتبال پیش بینی شده است.بسیارفضای ارزشمندی بود وسرمایه ملی ارزشمندی خواهد شد.
وی افزود: حتماً می تواند میزبانی شایسته ای را برای بازیهای لیگ و باشگاهی رقم بزند و بخشی از نیازهای فوتبال منطقه را پوشش دهد

ایشان عنوان کرد: این ورزشگاه نه تنها برای بازیهای داخل که برای تورنومترهای بین المللی نیز قابل توجه است واز دیدن آن لذت بردم و انرژی گرفتم.

وی بیان داشت: ای کاش این اتفاقات به نحوی به اطلاع عموم مردم برسد که مدیرانی هستند که از ظرفیت هااستفاده می کنند فکرهایی هست منابعی هست و برنامه های که همه درحال بررسی واقدام هستند.

دکترسجادی در ادامه عنوان کرد:
من به سهم خودم تلاش می کنم که درروند تسریع وتکمیل این پروژه‌ها کمک کنم وازمشاورین و متخصصین برای تکمیل پروژه های باقیمانده استفاده خواهیم کرد.

وی گفت : درجهان ازیک فضای ورزشی به صورت چندین منظوره استفاده می شودکه باید ازاین ایده استفاده کرد.
۸۵سفرتیم ملی داشتم که مکانهای ورزشی راخوب دیدم وکارمن درخصوص تکمیل و تجهیز مکانهای ورزشی هست.

وی افزود: تکمیل وبهره برداری ازاین طرح ها ارزش افزوده ای برای کشور خواهد بود.

در ادامه بیان داشتند: درخصوص بانوان یکی ازلازمه های کشورتوجه ویژه ورسیدگی واهتمام ورزش برای بانوان است.یکی ازکمترین توقعات مادران فردااین است که ازجسم وذهن وشادابی خوبی برخوردار باشند.

روحیه ترویج ورزش ازپدرومادر به فرزند منتقل می شود مادربه عنوان رکن خانواده باید روحیه خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: دربعد قهرمانی در دنیا نسبت ۵۰/۵۰ مدال ها بین خانمها و آقایان تقسیم می شود وماتاجایی که شعائر ودین مااجازه بدهددربرخی رشته ها شرکت می کنیم به عنوان مثال دوومیدانی، تیراندازی، سوارکاری، وزنه برداری ،تکواندوکه با حجاب توانستیم شرکت کنیم وکشورهای دیگرازماایده گرفتند
در دنیا رشته های ورزشی مختلط نیز وجوددارد که تاجایی که شعائر وضوابط ما اجازه بدهدباحفظ ورعایت شئونات اسلامی شرکت می کنیم .درمدال آوری هم بایدبرنامه ریزی کنیم که بانوان شرکت کنند.
درزمینه مدیریتی آنالیز واجرای ورزشی نیز بانوان توانمندی خوبی دارند.

ایشان بیان داشتند: در مجلس هم تاکید کردیم ورزش بانوان مستقل باشد وورزش بانوان خودکفاباشد.

وزیر ورزش و جوانان: بخش خصوصی انگیزه قوی تری دارد منابع خودرابه هرصورتی خواست خرج می کند ولی در بخش دولتی نمی توانیم چون بیت المال است.

قدردان بخش خصوصی باشیم وموانع راازسرراهشان برداریم
وی گفت:۴۰۰۰مکان ورزشی ناتمام داریم که یامتوقف هستند که مانیازبه تکمیل این پروژه ها داریم
این می تواند به صورت دولتی ومشارکت بخش خصوصی وخیرین صورت گیرد
خیلی ازرقابتهای ورزشی وگردهمایی هاداوطلبین هستند هم خیرین وهم بخش خصوصی که ماهم باید ازاین ایده هااستفاده کنیم.
وی افزود: درخصوص برنامه هاشفافیت،عدالت محوری ،مبارزه بافسادوکنترل هزینه های ورزشی برنامه های درحال بررسی هستند به عنوان مثال انحراف بودجه نداشته باشیم و شفافیت قرار دادها

۲۸۰۰۰ مکان ورزشی درکشورداریم.

برای تیم های باشگاهی کشورم احترام قائلم

 

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر