فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جلوه خدمت در عملکرد یکساله شهرداری رفسنجان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

جلوه خدمت در عملکرد یکساله شهرداری رفسنجان | از یکم مهرماه ۱۴٠٠ لغایت یکم مهرماه ۱۴٠۱

?اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر