فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

چهل وششمین دوره مسابقـات سـراسـری قـرآن کـریـم درمرقـدمطهـرامـامـزاده سیـدجـلال الدیـن اشـرف - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

/ بـرگـزاری چهل وششمین دوره مسابقـات سـراسـری قـرآن کـریـم

دررشتـه هـای تجـویـد ، قرائـت، حفـظ ، اذان ودعـاخـوانـی

بـه همـت اوقـاف استـان کـرمـان

درمرقـدمطهـرامـامـزاده سیـدجـلال الدیـن اشـرف

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

سه + 4 =