فیروزه کویرسه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

4 میلیارد تومان اعتبار در بحث نیرو رسانی به خانه های مردم از سال 99 تا کنون - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

یوسفی مدیریت اداره برق شهرستان رفسنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:

✳️برق در سه قسمت تولید و انتقال و توزیع است کاری که ما انجام میدیم توزیع انرژی برق است که کار سخت است

✳️کل کشور ۳۹ شرکت توزیع دارد
که ۲ عدد ان به استان کرمان داده شده است
که به دو صورت است شرکت توزیع شمال و شرکت توزیع جنوب
که شهرستان رفسنجان تحت نظر شرکت توزیع شمال اداره میشود

✳️شرکت توزیع شمال که شمال استان را اداره مبکند شامل خود کرمان رفسنجان_کوهبنان_زرند_شهربابک_ انار_چترود_ راور_گلبافت_راین

✳️کل ظرفیت پیک بار توزیع شمال ۷۶۰ مگابایت است
اما رفسنجان به تنهایی ۲۴۰ مگابایت
یک سوم برق شرکت توزیع شمال استان را دراختیار داریم
سهم بزرگی از استان داریم به پهنای تقریبا هشت هزار و پانصد کیلومتر مربع از (کبوترخان_جوادیه فلاح) تحت پوشش مدیریت برق شهرستان رفسنجان است.

مدیر توزیع برق شهرستان رفسنجان گفت۱۳۵ هزار اشتراک دارد
که از این ۱۳۵ هزار اشتراک ۲۴۰ مگابایت برق در پیک بار استفاده میکنند
از ۱۳۵ هزار اشتراک ۲۰۰۰ پمپهای کشاورزی هستند که نصف برق شهرستان رفسنجان استفاده می‌کنند

✳️اشتراک های کشاورزی کمترین حساسی دارند و ۵۰ درصد برق شهرستان را استفاده می‌کنند.


از سال ۹۹ تا کنون

۴ میلیارد تومان اعتبار در بحث نیرو رسانی به خانه های مردم

۱۳۰ میلیارد هزینه در روستایی که در سرچشمه برق دار شده است که بالای ده خانوار در انجا زندگی میکردند.

۴٫۵ میلیارد تومان بحث رفع افت ولتاژ شهر و فرسودگی شبکه شهر استفاده کردیم

روشنایی معابر ۴ میلیارد هزینه شده است که ۳ میلیارد تومان ان شهرداری و ۱ میلیارد تومان سهم اداره برق بوده است.

تعویض پایه های فرسوده (تیرهای چوبی وتیر های بتنی) ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم

و در بحث نیرورسانی به کارخانه ها و بخش تولید ۱۳ میلیارد تومان با بخش خصوصی همکاری داشتیم.

یوسفی افزود:

در فروردین امسال ۲۲ درصد نسبت به فروردین ۱۳۹۹ افزایش داشته
و سد ها ۳۴ درصد نسبت به سال قبل کمتر ابگیری شده اند و تولید برق را کاهش داده است.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

ده + پانزده =