فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

اولین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد. - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

بررسی لایحه تعرفه عوارض یکنواخت سال ۱۴۰۰ در کمیسیون برنامه وبودجه شورا*

به گزارش فیروزه کویربه نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان اولین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان به *ریاست مهندس حسین کهنوجی* وبا حضور اعضای کمیسیون ؛ معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی ؛ رئیس اداره شهرسازی و مدیر تشخیص عوارض شهرداری وکارشناسان مربوطه مناطق در صحن شورا برگزارشد.

در این نشست که چندین ساعت به طول انجامید با استنادماده ۵۰قانون مالیات برارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری پیشنهادلایحه تعرفه عوارض یکنواخت برای سال ۱۴۰۱ موردبحث وبررسی قرارگرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید.

 

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر