فیروزه کویردوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

گـــردهــمـــایــے نــجـــومــے رفــسـنــجــانــے هــا - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

گـــردهــمـــایــے نــجـــومــے رفــسـنــجــانــے هــا هـمـراه بـارصـدآسـمـان

باحضوردڪتـردوسـت محمــدے دانش آموختہ دڪتـرے نجـوم واخـتـرفـیـزیـڪ هیـئت عـلـمـے دانـشـگاه شـهـیـدبـاهـنــرڪـرمــان و مــهــنــدس ســتــوده فــر مـدال آورملے وبین المللے المپیـادنـجــوم دانش آموختہ مهنـدس،بـرق ومـایـنـورفیـزیـکـےازدانشـگاه صـنـعـتے شـریـف ، دانشـجـو فیزیک ڪوانتـوم تڪنولوژے دانشـگاه ڪلگرےڪانــادا زمان سـہ شـنـبـہ:۲۵مـردادساعـت ۲۰:۳۰مـڪان:مـیـدان بســیــج ســـالــن شــهــداے دانــش آمـــوز اداره آمــوزش پــرورش

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر

3 × یک =