فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

آئین پایانی دومین جشنواره نگارش چراغ روشن رابطه در سینما آزادی شهر سرچشمه رفسنجان برگزار شد. - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش پایگاه خبری فیروزه کویر   آئین پایانی دومین جشنواره نگارش چراغ روشن رابطه ویژه روابط  های استان کرمان با حضور استاندار، فرماندار رفسنجان و مدیر مجتمع مس ومسئولین 

در سینما آزادی شهر سرچشمه رفسنجان برگزار شد.

 روح الله ابوالهادی مدیر روابط‌عمومی  خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در این آئین بیان کرد امیدواریم این جشنواره باعث هم افزایی و رشد کیفی فعالیت‌ها و  ارتقاء جایگاه روابط‌عمومی‌ها باشد.

احمدی دبیر این جشنواره گفت این جشنواره از سال قبل بر پایه ثبت و ضبط تجربیات کارکنان روابط‌عمومی‌های استان شکل گرفته تا ثبت و ضبط تجربه‌های زیستی کارکنان روابط‌عمومی‌های 

در قالب یک کتاب تدوین شود.

وی افزود دوره اول ۱۵ یادداشت شایسته تقدیر و آثار آنان در کتابی منتشر شد و درسال جاری با استقبال خوبی همراه بود و از ۹ نویسنده تقدیرخواهد شد

محمد مهدی فداکار استاندار کرمان در این مراسم با قدردانی از مدیریت مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به جهت  برگزاری این رویداد ارزشمند، گفت: کار سختی برای روابط‌عمومی‌هاست که نمی‌توانند کارهای بزرگ‌شان را برجسته کنند در عین حال تقاضاهای مردم هم از رسانه ها وجود دارد.

دشمن به دنبال نابودی هویت وموجودیت ایران اسلامیست

این اتفاق اخیربهانه بود، دشمن ازمدتها قبل این موضوع راطراحی کرده بود که ازاول درمدارس ، دانشگاههاشروع شود

وازاین طریق به نظام ضربه بزند.واین به دلیل اتفاقاتی بود که درجهان وکشور افتاد ازجمله اینکه کشورمادرمقابل تحریم هاایستادگی کردوموفقیتهایی رادرزمینه های مختلف کسب کرده مثلا درزمینه ی فروش نفت وارتباطات خوب باهمسایگان و…
واین باعث عصبانیت دشمن شد که نمی توانست ببیند ایران ازاین ظرفیت های سیاسی واقتصادی برخورداراست.
این کاربسیارسازماندهی شده ای بود وباآدمهای مشخص وبامأموریتهای تعریف شده آنها حتی افاغنه رابه کارگرفته بودند.

بحث آنان انقلاب اسلامی نیست، اصل ایران است باهویت وموجودیت ایران مخالف ودشمنند.
دشمن درهرزمان منتظر بهانه است واین اتفاق جرقه شد وباکشته سازی ودعواهای قومیتی ومذهبی بدنبال اهداف خودهستند آنهابامردم مادشمنند واین مردم برایشان غیرقابل تحمل است.
مابایدباکاررسانه ای مناسب وتولیدمحتوای خوب حقایق رابرای مردم روشن کنیم ونقشه دشمن رابشناسیم وافکارعمومی رابامطالب روشنگرانه اقناع سازیم.
بعضی ازمردم درپی این اتفاقات باوجوداینکه معترض بودند ولی چون دیدنددشمن به دنبال سوءاستفاده است کنارکشیدند.

بایدتلاشهای دشمن راناکام بگذاریم وعنایات الهی برسراین کشوراست شهیدان زیادی ازجمله حاج قاسم سلیمانی که خونشان رابرای این انقلاب ریخته شده ودعاهای خیر وتلاشهای صادقانه درهمه ی بخشهاتاثیرگذاربود ودشمن نتوانست به نتیجه برسد وبصیرت این مردم توانست نقشه های دشمن راازکشوردفع کندوان شاءالله بتوانیم به برکت خون شهدای عزیزمان به وظایفمان خوب عمل کنیم.

درپایان مراسم از برگزیدگان این جشنواره توسط مسئولین و مجتمع مس سرچشمه تجلیل شد

 

Likes1Dislikes0
نظرات و ارسال نظر