فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

از دستگاه بومی‌سازی شده «لاینرهندلر» در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان رونمایی شد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش پایگاه خبری فیروزه کویر با حضور محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، رضایی فرماندار شهرستان رفسنجان، احمدی عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و جمعی از مسئولین و معاونین و مدیران مجتمع از دستگاه بومی‌سازی شده «لاینرهندلر» در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان رونمایی شد.

محمدسلیمانی مجری پروژه ی فلوتاسیون سرباره ومجری طرح معدن مس کرمان درگفتگو باخبرنگاران درآیین رونمایی از linerHandler

عنوان کرد:

درراستای تاکیدات انجام شده برای حمایت ازتولیدات داخلی وهمچنین بومی سازی قطعات صنعتی درمجتمع مس سرچشمه اقدامات زیادی انجام پذیرفت .

«لاینرهندلر» برای قراردادن وبرداشتن لاینرهای فلزی که هرچندماه یکبارکه دچارفرسودگی می شوند وقبلابادست ونیروی کارگری انجام می شده مشکل بود ازاین دستگاه استفاده می شود.
مشابه خارجی داردولی باهزینه بالاازخارج کشوروارد ودرکارخانجات تبریز وجوددارد

هزینه ی واردات این دستگاه ۱۱۰هزاریورو بود که هزینه ی خرید داخلی ۱/۲میلیون یورومی باشد که حدودأصرفه جویی ۱۰برابری ارزی رابه دنبال دارد.
برای قطعات دیگر وساختشان نیز اقدام کرده ایم وپیشرفتهایی خوبی صورت گرفته است.

نام شرکت پیشروصنعت دانش فراز درشهرستان کرمان است وازحمایت مس برخورداربوده است.
ازسال ‌۱۳۹۷ تصمیم گرفته شدبرای بومی سازی قطعات صنعتی ومهندسی معکوس وساخت ازطریق خدمات بازرگانی اقدامات انجام پذیرد.
قطعات پمپهای فلزی ، آسیاب ها، شل وبدنه ی آنها و…امکان ساخت درداخل کشور وجوددارد ودراین زمینه بررسی هایی صورت گرفته واقدامات زیادی انجام شده است.

ازنظرتوناژی بالغ بر۱۵۰۰تن درراستای مهندسی معکوس برای ساخت وبومی سازی قطعات بومی صورت گرفته است

Likes1Dislikes0
نظرات و ارسال نظر