فیروزه کویریکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

حضور مجتع مس سرچشمه رفسنجان در نمایشگاه صنعت ، معـدن کرمان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به همت مس سرچشمه رفسنجان برگـزارے اولیـن جشنـواره دانـش بنیـان درحـوزه صنعت ، معـدن وحمـل ونقـل درمحـل نمایشـگاه صنعت ومعـدن کـرمـان

به گزارش فیروزه کویر عماد امیری مدیرعامل نمایشگاه جنوب شرق درجمع خبرنگاران درخصوص اولین جشنواره دانش بنیان در نمایشگاه صنعت ومعدن کرمان عنوان کرد:

برگـزارے اولیـن جشنـواره دانـش بنیـان درحـوزه صنعت ، معـدن وحمـل ونقـل درمحـل نمایشـگاه صنعت ومعـدن کـرمـان درحال بر گزاریسـت.

شرکت هایی درکرمان ازجمله مس ایران وگل گوهر دراین نمایشگاه حضور دارند.
وشرکت هایی ازجمله فولادبافت که برای حمایت ازاین شرکت های دانش بنیان دراین جشنواره شرکت نمودند.

۷۵شرکت دانش بنیان ازسراسرکشوردراین جشنواره حضوردارند که ۲۰شرکت بورسی هستند.

شرکت مس ایران درزیرمجموعه ی خوداز۱۸شرکت حمایت نموده است واتاق بازرگانی نیزازتعدادی شرکتها حمایت کرده است ونیزپارک علم وفن آوری کرمان هم دراین زمینه حمایت نموده است.
برخی قطعات که ازخارج ازکشورتامین می شده باحمایت شرکتهای معدنی وامورفن آوری این شرکتها باعث شد نیازهای این شرکت هابه تولید داخل برسد.

۵۹شرکت دراین نمایشگاه غرفه دارند که ازاین تعداد۲۰شرکت درقالب شرکتهای معدنی حمایت شدند و۷۵شرکت هستند که به عنوان شرکتهای قطعه ساز که درحوزه صنعت ومعدن استان کرمان هستند که تعدادی بومی وتعدادی ازسایراستانها هستند ومراوداتی داشتند.

نماینده امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت در این نمایشگاه  مس سرچشمه ۲۷نیاز فن اورانه دارد

محمد صادق جعفری افزود در سال گذشته با ۱۲ شرکت دانش‌بنیان همکاری داشتیم  که ۱۰ شرکت آن

از استان کرمان بودند و ۲ شرکت خارج از استان و پروژه‌هایی با دانشگاه ولیعصر(عج)، دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه صنعتی شریف داریم و ماه گذشته ۶ پروژه با دانشگاه ولیعصر(عج) تفاهم کرده ایم

 

 

Likes1Dislikes0
نظرات و ارسال نظر